Home
Profil
Publikashon
Partnernan
Kontakto

 Publikashon

Small islands, big corruption cases? The impact of ‘small size’ and ‘islandness’ on corruption in the Caribbean.
Wetenschappelijke paper in het kader van de jaarlijkse conferentie Small Island Development States (SIDS), 4-7 maart 2011, Curaçao.

http://www.rnw.nl/caribiana/article/fraudebestrijding-vereist-sterke-overheid
De ‘verwijtenroute’, over de achtergronden van fraude en corruptie in het Caribische deel van het Koninkrijk , in: Justitiële verkenningen 5/09, De Nederlandse Cariben, p. 84-89, 2009.

http://wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv200905-de-nederlandse-cariben.aspx?cp=44&cs=6797
Georganiseerde Criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten (samen met M.A. Verhoeven, R.J. Bokhorst e.a.).
Wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum (WODC) en Forensic Services Caribbean N.V., 2007.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2007/10/09/wodc-rapport-georganiseerde-criminaliteit-en-de-rechtshandhaving-op-st-maarten/wodcr-rapport.pdf
Via de bank naar de bajes. Een onderzoek naar overvallers en de overvalbestrijding (samen met S. van der Zee & N. Vriezelaar).
Studiereeks Recherche nr. 10, Elsevier, ’s Gravenhage 1999. ISBN 90-5749-410-9

Het Nederlandse prostitutiebeleid in vogelvlucht. De betekenis ervan voor de bestrijding van mensenhandel, in: Modus, Tijdschrift voor recherche en forensische wetenschappen, jaargang 7, december 1998, nr. 6.

 

Synthetische drugs, kennis van produktiefactoren, (samen met Elissen A. en Hordijk M.), in: Modus, Tijdschrift voor recherche en forensische wetenschapppen, jaargang 4/1, 1995, p. 7-9.

 
Ondeugende dingen (samen met prof. dr. F. Bovenkerk), in: De luister van het gewone, verhalen van Utrechters, J. Burgers en L. Deben (red.), Utrecht 1993, p. 126-143.

Prostitutie als werk, bespreking van de proefschriften van Van der Poel en Van Mens, in: Nieuws voor criminologen, jaargang 5/2, p. 6-13.

 
Een veilige plek, Huiskamers voor straatprostituees, Werkgroep Vraag en Aanbod, mr. A. de Graaf Stichting, Willem Pompe Instituut, Pabo Print B.V. Tilburg 1993.
Het was leuk in Kameroen, maar… De ethische aspecten van werken in een ontwikkelingsland, in: Cahier, periodiek voor antropologisch onderzoek, Utrecht 1991, jaargang 1, nummer 1, p. 31-41.  
   

 

  • 17-02-2012: UNDP-report: "Caribbean's high crime rate is hindering development" >>>
  • 18-01-2012: Avondseminar 'Integriteit van Bestuur' >>>
  • Developed with QwikZite (version 1.12)