Home
Profiel
Publicaties
Partners
Contact
 
De risico's waaraan uw onderneming of organisatie bloot staat zijn divers: operationele risico's, juridische risico's,  reputatierisico's, etc.
Zowel vanuit internationaal als nationaal perspectief  bestaat steeds meer compliance wet- en regelgeving gericht op het voorkomen van integriteitschendingen en (financiele) onregelatigheden zoals fraude, corruptie en witwassen.
 
In hoeverre voldoet uw onderneming of organisatie hieraan?
 
Met een risicoinventarisatie of complianceaudit wordt de relevante wet- en regelgeving voor uw onderneming of organisatie in kaart gebracht. Tevens worden de bestaande en/of gewenste beheersingsmaatregelen geinventariseerd. De centrale vraag is:  Wordt voldaan aan de vereisten en bestaan eventuele risico's voor uw onderneming of organisatie? Risico’s worden weergegeven op basis van ‘waarschijnlijkheid’ en ‘impact’.
 
De training die SRA-Caribbean aanbiedt in dit vakgebied:
  • Compliance & Risk
 
 
 
 
 
National Integrity Assessment op Curacao

>>>
UNDP-report: "Caribbean's high crime rate is hindering development"
>>>
Avondseminar 'Integriteit van Bestuur'
>>>
Developed with QwikZite (version 1.12)