Home
Profiel
Publicaties
Partners
Contact

Onwettig gedrag is vaak het gevolg van een ongezonde organisatiecultuur. Met een integriteitsproject kunt u deze cultuur verbeteren. Zo’n project kan bestaan uit:

 • Een audit, die de huidige (risico’s voor) schendingen van de integriteit blootlegt;
 • Bepaling van de gewenste situatie: zó willen we voortaan omgaan met elkaar, de klant, onze tijd en de middelen van de organisatie;
 • Keuze van instrumenten om de gewenste situatie te bereiken: bv een gedragscode, ondersteund door een regeling voor de registratie en sanctionering van incidenten en de instelling van een vertrouwenspersoon;
 • Vaststelling van het tijdpad en de randvoorwaarden voor de uitvoering van het project.

  Integriteitsbeleid begint bij de voordeur van de organisatie. Ontwikkel en gebruik een screeningsprocedure, om meer inzicht te hebben in de integriteit en betrouwbaarheid van nieuwe en/of bestaande medewerkers. Stel ook vast welke functies gevoelig zijn voor schending van integriteit, zodat u gerichte veiligheidsmaatregelen kunt treffen.
  Gaat het toch mis? Laat u niet verrassen. Zorg dat uw bedrijf een regeling heeft voor een effectieve afhandeling van gevallen van schending van integriteit. 

Trainingen die door SRA-Caribbean in dit vakgebied worden aangeboden: 

 • Bewustwordingstraining op het gebied van integriteit; 
 • Training vaardigheden (pre)-employmentscreening: waarop moet gelet worden bij werving en selectie? Welke informatiebronnen kunnen worden geraadpleegd?
 • Gedragscodetraining: leer uw medewerkers hoe zij de gedragscode kunnen toepassen. Zo verhoogt u de effectiviteit van dit instrument; 
 • Managementtraining integer leiderschap; ‘the tone at the top’ is bepalend; 
 • Communicatietraining gericht op ‘aanspreken’ en ‘aangesproken worden’ bij schendingen van de integriteit.
National Integrity Assessment op Curacao

>>>
UNDP-report: "Caribbean's high crime rate is hindering development"
>>>
Avondseminar 'Integriteit van Bestuur'
>>>
Integriteit-kwestie
Topman Vesta bouwt kapitale villa op Bonaire
>>>
Developed with QwikZite (version 1.12)